CVIKY

zadoček

22. prosince 2007 v 9:00 | Suzann/suzie
Mŕtvy ťah s natiahnutými nohami je možné vykonávať s veľkým závažím. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo má veľký účinok na rozvoj sedacieho svalstva a hamstringov (zadná strana stehna).

Plié drepy

27. 08. 2007 | David | Cviky | Diskusia: 0
Plie drepy
Hoci názov dnešného cviku pripomína skôr výlet na tréning baletu, tento cvik môžete zaradiť aj pri cvičení v klasickom fitnesscentre. Jedná sa o variáciu drepu, ktorého účinky ocenia najmä ženy.

Drep na fitlopte

31. 07. 2006 | David | Cviky | Diskusia: 4
drep na fitlopte
Cvičenia s fitloptou, ktoré som tu už na stránke popisoval, budia dojem jednoduchosti. Sú to zväčša cviky pre začiatočníkov, ktoré pomáhajú zlepšovať ich kondíciu a upevňujú zdravie. Bolo by však nesprávne domnievať sa, že fitlopta musí byť výlučne doménou jednoduchých, zľahčených cvikov. Dnešný cvik by Vás mal presvedčiť o opaku!

Unožovanie

18. 04. 2006 | David | Cviky | Diskusia: 2
unožovanie
Unožovanie alebo ak chcete abdukcia v bedrovom kĺbe patrí medzi účinné cviky na rozvoj všetkých abduktorov stehna a taktiež sedacích svalov. Do práce je zapojený hlavne stredný sedací sval. Je považovaný za hlavný abduktor (odťahovač) a vo veľkej miere nám tvaruje boky. Podľa prevedenia cviku sa však do práce zapájajú aj malý a veľký sedací sval a ...

Fitlopta: Dvíhanie bedier

23. 01. 2006 | David | Cviky | Diskusia: 3
Fitlopta - dvíhanie bedier
Dvíhanie bedier za pomoci fitlopty predstavuje ľahké až stredne ťažké cvičenie na posilnenie svalstva spodnej časti chrbtice, brušných svalov a sedacích svalov. Jeho náročnosť sa mení v závislosti od variácii, pri ktorých dochádza k drobným úpravám polohy tela, o ktorých budem neskôr písať podrobnejšie. Cvik je vhodný pre všetkých tých, ktorí...

Zanožovanie na prístroji v stoji

02. 11. 2004 | David | Cviky | Diskusia: 0
Prístroj na zanožovanie je asi bezvýhradne považovaný za stroj ženský. Je alternatívou k zanožovaniu s kladkou v stoji. Rovnako ako u kladky aj toto cvičenie je cvičením izolovaným. Asi hlavným rozdielom medzi cvičením na kladke a tomto čisto strojovom variante je fakt, že stroj "nepustí". Kým pohyb na kladke si vyžaduje vyššiu úroveň techniky...

Hacken drep

16. 08. 2004 | David | Cviky | Diskusia: 0
Tento cvik umožňuje využívanie veľkých závaží a rovnako ako napríklad drep patrí medzi objemové cvičenia na dolné končatiny. Na rozdiel od drepov ho možno označiť za niečo izolovanejší a šetrnejší k nášmu chrbtu, pretože počas jeho vykonávania je chrbát plne opretý a teda zapájaný len minimálne. Medzi najaktivovanejšie svaly, patrí...

Výstupy na lavičku

18. 08. 2003 | David | Cviky | Diskusia: 1
vystupy100
Tento cvik patrí medzi obľúbené cvičenia mnohých žien. Svoju popularitu si rozhodne zaslúži, pretože patrí asi medzi to najúčinnejšie čo v posilňovni možno na tvarovanie pozadia cvičiť. Okrem účinku na všetky sedacie svaly sa zapája štvorhlavý sval stehna, ohýbače stehna a krajčírsky sval. Na to aby cvik dané partie formoval, musí byť zvolený aj zodpovedný počet...

Zanožovanie s kladkou v spore kľačmo na lavičke

28. 07. 2003 | David | Cviky | Diskusia: 1
zanozovanie_lavicka100
Ďalšou alternatívou ako bojovať s neželanými kyprými tvarmi nášho pozadia je toto cvičenie so zložitým názvom. Jedná sa o alternatívu zanožovania v stoji. Rovnako ako pri cvičení v stoji tak aj pri použití lavičky sa jedná o izolované cvičenie pre formovanie sedacích svalov. Obľúbený je preto najmä u žien. Zapájajú sa veľký sedací sval, stredný sedací sval a...

Leg-press

28. 04. 2003 | David | Cviky | Diskusia: 0
legpress100
Leg-press patrí medzi základné cvičenia pre posilnenie dolnej časti tela. Nesporne najkomplexnejším cvikom pre rozvoj svalstva nôh sú drepy. Tento cvik je však náročný, tvrdý a často bolestivý. Je preto veľa ľudí, ktorí pre rozvoj objemu a sily nôh radšej využívajú leg-press. Je to omnoho pohodlnejší cvik, ktorý naviac nevyžaduje také venovanie pozornosti technike...

Zo stoja spojného zanoženie jednonožne na multipresse

15. 11. 2002 | Mirec | Cviky | Diskusia: 0
zanozovanie100
Tento cvik je obdobou cviku výpady jednonož zo stoja spojného vykonávaných z obojručnou činkou bez multipressu. Multipressové zariadenie slúži ako pomocný prostriedok pri cvičení, ktorý zabraňuje vykonávať nežiadúce pohyby, ale na druhej strane má nevýhodu v tom, že sa nedá optimálne prispôsobiť osobnému štýlu každého cvičenca. Vhodný...

Zanožovanie s kladkou v stoji

07. 11. 2002 | David | Cviky | Diskusia: 0
zanoz100
Väčšina ľudí zahrňuje precvičovanie sedacích svalov do tréningovej jednotky venovanej nohám ako celku. Cvičenia ako drep, alebo tlaky nohami na prístroji (leg-press) sú komplexné cvičenia na spodnú časť tela a poskytnú tak precvičenie aj sedacích svalov. Ak však chcete tréning zamerať viac na zdokonalenie svojich sedacích partii, skúste zaradiť...

Drep s obojručnou činkou na ramenách

04. 11. 2002 | David | Cviky | Diskusia: 3
drep100
Drep je najúčinnejším samostatným cvikom na posilnenie svalov dolných končatín. Okrem účinku na svaly nôh, stimuluje anabolické procesy v celom tele. Najviac sa do práce zapája štvorhlavý sval stehna, ďalej sedacie svaly, zadná a vnútorná časť stehien a dolná časť chrbta. Podľa techniky prevedenia tohto cviku sa do práce viac, alebo menej zapájajú...

Výpady

22. 10. 2002 | David | Cviky | Diskusia: 8
vypady100
Výpady bez najmenšieho váhania možno zaradiť medzi to najúčinnejšie na spevnenie hamstringov (zadná časť stehien), sedacích svalov, a štvorhlavého svalu stehna. Do práce sa teda zapája štvorhlavý sval stehna, krajčírsky sval, flexory stehna, veľký a stredný sedací sval, abduktory a adduktory.

prsia

22. prosince 2007 v 9:00 | Suzann/suzie
Benchpress na fitlopte s jednoručnými činkami
Klasický benchpress je základným cvikom na rozvoj hrudníka. Dnes už však nie je výnimočné, že sa vykonáva aj na fitlopte. Využitie tejto užitočnej pomôcky preniká do kondičného tréningu rôznych športov, ako aj do tréningov rekreačných športovcov.

Tlak na rovnej lavičke s jendoručkami striedavo

Tlak na rovnej lavičke s jendoručkami striedavo
Pamätáte sa na ten pocit neistoty a slabosti keď ste po prvý krát vymenili klasický benchpress s obojručnou činkou za tlaky s jednoručkami? Podobný pocit zažijete aj pri striedavých tlakoch s jednoručnými činkami. Opäť netradičný cvik v podaní strieborného medailistu z OH v Aténach Doda Krnáča.

Tlak v sede na prístroji

Tlak v sede na prístroji
Tlak v sede na prístroji je cvičenie cielené na svalstvo hrudníka. Pohybu sa zúčastňujú veľký prsný sval (m. pectoralis major), malý prsný sval (m. pectoralis major), trojhlavý sval paže (m. triceps brachii), pílovitý sval (m. serratus anterior) a predná hlava deltového svalu (m. deltoideus - pars anterior). Výpis svalov je prakticky totožný s ...

Rozpažovanie hlavou hore

Rozpažovanie je pákový cvik, primárne pôsobiaci na svalstvo hrudníku. Znamená to, že v porovnaní s tlakovými cvičeniami sa docieli veľká náročnosť už pri relatívne nízkych váhach. Kým tlakové cviky možno označiť za objemové, rozpažovanie sa využíva skôr na tvarovanie. Jedná sa o izolovanejší cvik v porovnaní s ...

Fitlopta: Rozpažovanie s jednoručnými činkami

Dnešné cvičenie, ktoré si predstavíme, bude trochu výnimočné v tom, že je to prvý popis cvičenia na sportujeme.sk, ktoré využíva populárnu pomôcku fitball. Rozpažovanie je samozrejme možné vykonávať aj na lavičke, no dnes dám v článku prednosť variantu s fitloptou...

Benchpress - Tlak na šikmej lavičke hlavou hore

Ako už bolo uvedené v článku o Tlakoch na rovnej lavičke, benchpress patrí medzi to najzákladnejšie čo sa v posilňovni na rozvoj objemu pŕs cvičí. Tlaky na šikmej lavičke hlavou hore predstavujú jeden z variantov, ktorý je zameraný predovšetkým na hornú časť prsných svalov. Do pohybu sú zapojené: horná časť veľkého prsného svalu...

Benchpress - Tlaky na rovnej lavičke

benchpress100
Tento cvik asi netreba nikomu veľmi predstavovať. Benchpress je základným cvikom pre rozvoj prsného svalstva, ako aj jedným zo základných cvičení posilňovacieho tréningu vôbec. Jedná sa o komplexný objemový cvik, pričom existuje niekoľko jeho variant na základe zmeny v sklone lavičky a šírke úchopu. Prsný sval je tak možné precvičiť pod rôznymi uhlami a...

Pec-deck

pecdeck100
Ako asi na každú svalovú partiu je možné rozdeliť cvičenia na základné a izolované. Pec-deck patrí do druhej zmienenej skupiny. Kým napríklad pri tlakoch na lavičke sa okrem prsných svalov výraznejšie zapájajú aj svaly pomocné, v tomto cvičení je možné prsné svaly precvičiť asi najizolovanejšie. Napriek maximálnej snahe o izolované precvičenie...

Sťahovanie kladky v predklone

stah_kl_vpredklone100
Sťahovanie kladky je cvik pri ktorom sa nedá presne stanoviť aké svaly sa doň zapájajú bez vymedzenia konkrétnej techniky. Záleží predovšetkým na hĺbke predklonu, v ktorom sa sťahovanie vykonáva. Podľa toho v akom uhle bude trup s podložkou, sa do cvičenia zapájajú iné svaly. Mnohí používajú tento cvik na rozvoj dolnej časti hrudníka (spodná časť veľkého prsného svalu) a horných...

Kľuky

kluky100
Kto by nepoznal tento známy cvik? V poslednej dobe však čoraz viac ľudí uprednostňuje cvičenia na strojoch a toto účinné cvičenie s vlastnou váhou sa používa len zriedka. Je to škoda, pretože kľuky sú vhodné pre začiatočníkov ako aj pokročilých a nie je potrebné kvôli nim chodiť do vzdialeného...

Kľuky na bradlách

klukynabradlach100
Kľuky na bradlách sa zvyknú zaraďovať do posilňovacieho tréningu z viacerých dôvodov. Pri práci sa zapája predovšetkým spodná a vonkajšia časť prsných svalov, ale taktiež trojhlavý sval paže (triceps) a deltový sval. Cvik tak nájde svoje miesto napríklad ako doplnkový prostriedok pre zvýšenie výkonu v bench presse, rovnako ako cvičenie na rozvoj tricepsu...

Ploché brucho,štíhly pás

19. července 2007 v 18:36 | Suzann

Ploché brucho, štíhly pás

Ktorá z nás by netúžila po plochom a pevnom bruchu? Práca v kancelárii a nedostatok pohybu sú pre svalstvo brucha všetko iné, len nie spevňovacie. Nehovoriac o ochabnutom svalstve po pôrode... Priznajme si, pre mnohé z nás je brucho problémovou oblasťou číslo jeden. Možno práve nasledovný špeciálny program vám pomôže rýchlo a efektívne vytvarovať svoje brucho a zoštíhliť pás.

Cviky pre sexi bruško

19. července 2007 v 18:31 | Suzann
Cviky pre sexi bruško
Doprajte si pekné brucho - základné cvikyKtorá z nás netúži po štíhlom, plochom a žensky vypracovanom brušku? Bez štipky tuku, prebytočnej kože, či celulitídy? Pri pevnej vôli a disciplíne v životospráve sa dajú dosiahnuť doslova zázraky. Splnenie príjemných predstáv vysnívaného brucha nevynímajúc. Záleží len na vás, koľko ste ochotná svojmu snu obetovať.

 
 

Reklama